Mitt skepp vänder upp i vinden
och står med fladdrande segel 
utan fart och kurs
 
Så inleds det som kan vara
den sista sommaren på Majas
navet i det liv som levts 
 
Kaptenen är den siste
att lämna skeppet
om han törs
 
För vart ska han ställa kurs
vart blåser vinden
och är där inte en tår på kinden