Guldgula löv fladdrar över Edsgatan där mina rullskidor far fram, vita och heta

Vem jag är och vart jag ska tycks ingen vilja veta

Paret med hunden, flickan med paraplyet och mannen med cykeln, alla är vi upptagna av Edsgatans skönhet, en söndagsförmiddag i frid helt fri från gruffel

Klädda för hösten i allvädersdressen kör vi alla från stressen i The Edsgatan Shuffle